Jojo's PortraitsJojo's Bat MitzvahHouse Of Blues PartytimeJojo Freund Bat Mitzvah Album